Home | Nieuws | Informatie | Symposium

Wat is er aan de hand?

In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Naar verwachting wordt dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze achtertuin en in onze mooie recreatie- en natuurgebieden.

De verwachting is dat de minister of de Kamer na de zomer een voorstel gaat doen over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Voordat dat besluit er ligt, willen de gemeenten, verenigd in het cluster Groene Hart en andere gemeenten in de regio Schiphol die dit initiatief steunen , aandacht vragen voor hun belangen.

Wie besluit wanneer over de uitbreiding van Schiphol?

Het kabinet en de Tweede Kamer beslissen uiteindelijk over de plannen. Daarbij hechten zij veel belang aan het advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS); hierin zijn vertegenwoordigd: de luchtvaartsector, de bestuurders van gemeenten en provincies binnen de 48 dB-contour, de bewoners binnen deze contour, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de milieubeweging en VNO-NCW.

De MER verschijnt naar verwachting begin 2018 en geeft naar verwachting de randvoorwaarden voor verdere groei van Schiphol. Daarna zal de ORS op basis van onder andere de MER een advies schrijven aan de staatssecretaris over de gewenste ontwikkeling van de luchthaven. Men streeft ernaar dit advies nog dit jaar gereed te hebben. Gezien de vele belangen (tegenstellingen) zal dit een moeilijk proces worden onder hoge tijdsdruk.

Hoe erg is de huidige geluidsoverlast?

De geluidsterkte is het grootst in het binnengebied vlakbij Schiphol. In het buitengebied komen echter ook zeer veel vliegtuigen over: in Nieuwkoop meten we jaarlijks bijvoorbeeld ongeveer 75.000 vliegtuigen. Dat zijn er meer dan 200 per dag, waarvan circa 150 overdag, circa 45 in de avond en circa 15 in de nacht. In Nieuwkoop zijn er piekgeluiden tot meer dan 80 dB, vergelijkbaar met het geluid van een passerende vrachtwagen. In andere delen van de regio doen zich vergelijkbare gevallen van overlast voor.

Hoe erg wordt de geluidsoverlast straks als de uitbreiding van Schiphol doorgaat?

Er zullen vooral meer vliegtuigen overvliegen. Het gaat dus om langduriger overlast, de geluidpieken blijven min of meer gelijk.

Wat is de impact daarvan voor omwonenden?

Mensen die last hebben van het lawaai krijgen meer momenten per dag dat ze zich ergeren. Ze ervaren steeds minder perioden van rust en stilte, wat de mate van overlast aanzienlijk versterkt. Bewoners in en buiten de regio Schiphol kunnen een klacht indienen bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol). BAS geeft jaarlijks een rapportage uit van de binnengekomen klachten.

Zijn er geen hinderbeperkende maatregelen waarmee de overlast kan worden tegengegaan, zoals stillere vliegtuigen of glijvluchten?

Ja, maar vliegtuigen gaan dertig jaar mee, dus een stillere vloot vergt een lange adem. Glijvluchten zijn alleen mogelijk als het rustig is, dus naarmate Schiphol drukker wordt zijn deze in mindere mate toe te passen.

Wat zijn de effecten van de geluidsoverlast voor de gezondheid van mensen? En heeft de eventuele groei van het vliegverkeer nog meer milieu- en gezondheidseffecten?

Slaapverstoring is een heel belangrijk effect. Je hebt maar één vliegtuig nodig om drie uur wakker te liggen met ergernis in je hoofd. Een ander gezondheidsaspect is ultrafijn stof, dat vooral door vliegtuigen wordt uitgestoten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hier onderzoek naar gedaan. De effecten zijn vooral merkbaar in het gehele gebied in een straal van circa tien km rond Schiphol en dan vooral benedenwinds (Amstelveen, Amsterdam). Maar ook daarbuiten worden tal van omwonenden regelmatig in hun slaap gestoord.

Houden jullie met de campagne niet een substantiële groei van de economie tegen van Nederland?

Dat is niet het geval als het kabinet uiterst selectief kiest voor netwerkvluchten die het meeste aan de economie bijdragen en niet voor vluchten die dat nauwelijks doen. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wijst in die richting. Deze petitie kan dit voornemen aanzienlijk versterken. Overigens groeien veel economieën ook zonder luchtvaartknooppunt.

Gaan jullie zelf nooit met het vliegtuig op vakantie?

Veel mensen vliegen, rijden ook auto en kopen veel consumptieartikelen. Desondanks kun je dan toch kritisch zijn op de effecten daarvan. Daarnaast kunt u het ook vergelijken met het volgende: stel u bent ergens gaan wonen voor de rust en er zijn plannen om een snelweg langs uw huis aan te leggen en u komt in protest. Is dat dan hypocriet omdat u zelf ook auto rijdt?

Welke gemeenten organiseren deze campagne?

‘Geef stilte een stem’ is een initiatief van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Gouda, Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Andere gemeenten in de brede regio van Schiphol worden uitgenodigd de petitie te ondersteunen met hun communicatiemiddelen en eventueel mede-ondertekening bij de aanbieding aan de regering.

 Waarom voeren de gemeenten in het Groene Hart campagne tegen de geluidsoverlast van Schiphol?

In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Naar verwachting wordt dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze achtertuin en in onze mooie recreatie- en natuurgebieden.

De verwachting is dat de minister of de Kamer na de zomer een voorstel gaat doen over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Voordat dat besluit er ligt, willen de gemeenten, verenigd in het cluster groene Hart, en gesteund door andere gemeenten in de regio Schiphol aandacht vragen voor hun belangen.

Wat houdt jullie campagne in?

We bieden inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers een platform waar ze hun stem kunnen laten horen over de uitbreiding van Schiphol. Hun stem kan dan worden meegenomen bij de besluitvorming. De campagne is ondersteunend aan alle partijen die kritisch naar de groei van Schiphol kijken waarbij de economische factor van Schiphol niet uit het oog verloren wordt, maar wel kritisch wordt bekeken.

Wat is jullie oproep? Waar tekenen mensen voor?

Inwoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers en bestuurders roepen de politiek op meer rekening te houden met het leefklimaat in deze regio. Wij wonen, werken of recreëren in een gebied rond Schiphol en klagen niet omdat er een keer een vliegtuig overkomt. Maar nu Schiphol verder wil groeien zal het aantal vluchten stijgen en dus ook de overlast. Laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!

Wat gaan jullie met de handtekeningen doen?

De handtekeningen worden aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat doen jullie als de uitbreiding van Schiphol toch doorgaat?

Door blijven gaan om de effecten van de groei zoveel mogelijk te beperken.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik deze petitie teken?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt waarvoor u ze heeft gedeeld: de organisatie van www.ikstemvoorstilte.nl krijgt inzage in de lijst ondertekenaars om de petitie te controleren en om een beeld te krijgen van de achterban. Het gaat hierbij om uw naam en e-mailadres.

Over Stem voor stilte

Inwoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers en bestuurders roepen de politiek op meer rekening te houden met het leefklimaat in deze regio. Wij wonen, werken of recreëren in een gebied rond Schiphol en klagen niet omdat er een keer een vliegtuig overkomt. Maar nu Schiphol verder wil groeien zal het aantal vluchten stijgen en dus ook de overlast.